กรุงศรี เพิ่มเงินทุน KFSDIV เป็น5พันล้าน

 

บลจ.กรุงศรี เพิ่มทุนกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล อีก 2 พันล้าน เป็น 5 พันล้าน มั่นใจผลการดำเนินงานโดนใจนักลงทุน

นายฉัตรพี ตันติเฉลิม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บลจ.กรุงศรี) เปิดเผยว่า กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล(KFSDIV) ได้ดำเนินการขอจดทะเบียนเพิ่มเงินทุนของกองทุนจากเดิม 3,000 ล้านบาท โดยขอจดทะเบียนเพิ่มทุนอีก 2,000 ล้าน เนื่องจากมีผู้สนใจลงทุนเป็นจำนวนมาก  ส่งผลให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนใกล้เต็มจำนวนเงินทุนของโครงการ   บริษัทฯ จึงได้ทำการจดทะเบียนเพิ่มทุนเป็น 5,000 ล้านบาท   เพื่อรองรับความต้องการของนักลงทุนที่ต้องการรับผลตอบแทนการลงทุนในรูปของเงินปันผลที่ดีและสม่ำเสมอ

นอกจากนั้นยังมีโอกาสที่จะได้รับผลกำไรส่วนเกิน (Capital Gain) จากมูลค่าที่เพิ่มขึ้นของหลักทรัพย์ที่ลงทุน  ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ได้รับจดทะเบียนเพิ่มเงินทุนดังกล่าวเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 16 ส.ค. 55 ที่ผ่านมา

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล(KFSDIV) เป็นกองทุนที่มีความโดดเด่นเป็นพิเศษจากผลการดำเนินงานที่ดีอย่างสม่ำเสมอ ดังจะเห็นได้จากการที่กองทุนดังกล่าวได้รับรางวัลกองทุนตราสารทุนยอดเยี่ยมจากเวทีมอร์นิ่งสตาร์ต่อเนื่องเป็นปีที่2  และได้รับ Morningstar Rating 5 ดาว (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ก.ค. 55)  โดยกองทุน KFSDIV มีนโยบายลงทุนในในหุ้นที่มีความมั่นคง  มีการจ่ายเงินปันผลดีสม่ำเสมอ  และหุ้นที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง กองทุน KFSDIV มีผลการดำเนินงานที่โดดเด่นอย่างต่อเนื่องสามารถจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอนับจากวันจัดตั้งกองทุน  ล่าสุดกำหนดจะจ่ายปันผลในวันที่ 27 ส.ค. 55

สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 55 ในอัตรา 0.50 บาทต่อหน่วย  ทั้งนี้ กองทุน KFSDIV มีการจ่ายเงินปันผลรวม 15 ครั้ง เป็นเงินทั้งสิ้น 7.50 บาท

กองทุน KFSDIV มีผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 31 ก.ค. 55  ดังนี้ ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 เดือนที่ -4.34% ต่อปี จากดัชนีตลาดหลักทรัพย์ที่ -2.38%  ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือนที่ 14.34%ต่อปี จากดัชนีตลาดหลักทรัพย์ที่ 10.64% ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปีที่ 13.27%ต่อปี จากดัชนีตลาดหลักทรัพย์ที่ 5.80% ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 ปีที่153.12%ต่อปี จากดัชนีตลาดหลักทรัพย์ที่ 92.20%

Short URL: http://www.mnewsfund.com/?p=16419

Posted by on ส.ค. 23 2012. Filed under Breakingnews, M-Money, M-Shop. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed

Photo Gallery