ออมสินออกเงินฝาก5เดือน-ฝากเผื่อเรียกดอกสูง!

ธนาคารออมสินออก”เงินฝากประจำ 5 เดือน” ดอกเบี้ย 3.40%  “เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 109 วัน” ดอกเบี้ย 2.85%  เปิดรับฝากตั้งแต่วันที่ 8 พ.ค. ถึงวันที่ 30 มิ.ย.55

นายเลอศักดิ์ จุลเทศ ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารออมสินยังคงมุ่งมั่นในการส่งเสริมการออมอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดได้นำเสนอเงินฝากเพื่อเพิ่มทางเลือกในการออม 2 ทางเลือก ได้แก่ เงินฝากประจำ 5 เดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.40 ต่อปี และ“เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 109 วัน” อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.85 ต่อปี โดยเริ่มเปิดรับฝากตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2555 นี้เท่านั้น   ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ

สำหรับเงินฝากทั้ง 2 ประเภทนี้ เปิดรับฝากเฉพาะบุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไปและนิติบุคคลทุกประเภท โดยกำหนดเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท ฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท คำนวณดอกเบี้ยเป็นรายวันนับตั้งแต่วันที่ฝาก แต่ทั้งนี้ “เงินฝากแบบเผื่อเรียกพิเศษ 109 วัน ผู้ฝากสามารถถอนเงินจากบัญชีเท่าไรก็ได้ ซึ่งหากถอนหรือปิดบัญชีก่อนครบกำหนด จำนวนเงินที่ถอนจะได้รับดอกเบี้ยร้อยละ 0.75 ต่อปี ที่สำคัญเงินฝากประเภทนี้ผู้ฝากที่เป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับยกเว้นภาษีอีกด้วย  ขณะที่ เงินฝากประจำ 5 เดือน หากถอนก่อนครบกำหนดโดยฝากถึง 3 เดือนแต่ไม่ครบระยะเวลา 5 เดือน จะได้รับดอกเบี้ยในอัตราเงินฝากเผื่อเรียก ณ วันถอน พร้อมหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามประกาศกรมสรรพากรและต้องมีบัญชีเงินฝากเผื่อเรียก” นายเลอศักดิ์ กล่าว

ทั้งนี้ ผู้สนใจออมเงินกับผลิตภัณฑ์เงินฝากทั้ง 2 ประเภทกับธนาคารออมสิน สามารถติดต่อได้ที่สาขาและหน่วยให้บริการรูปแบบต่างๆ ของธนาคารออมสินทั่วประเทศกว่า 800 แห่ง หรือ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Call Center โทร.1115

 

Short URL: http://www.mnewsfund.com/?p=13588

Posted by on พ.ค. 8 2012. Filed under Breakingnews, M-Money, M-News, M-Shop. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed

Photo Gallery